2011 Whakatane / Tauranga, Pamela Schwartz (Australia)

 1. Beautiful (c ) – Gadi Bitton -2011
 2. Bimkom Preda (c) – Gadi Bitton – 2010
 3. Hamalach Hagoel Iti (c) – Yuval Tabashi – 2010
 4. Im Lo Elech Achshav (c) – Avi Perez – 2011
 5. Im Telech (p) – Meir Shem Tov – 2003
 6. Kanire (c) – Yaron Ben Simchon – 2009 (not taught but somehow on the list)
 7. Ma Koreh Itach (c) – Dudu Barzilay – 2011
 8. Mizmor Letoda (c) – Dudu Barzilay & Yaron Malihi – 2010
 9. Olam Shel Yeladim (c) – Shlomo Maman – 2011
 10. Rikud Hashvatim (l) – Ohad Atia & Gadi Bitton – 2011
 11. Rotza Lirkod (c) – Moshe Twili – 2010